Productinformatie Wasverzachter 1 L

Gefeliciteerd met uw keuze van het product Wasverzachter. Conform de EU-detergentenverordening die in alle EU-staten van kracht is, krijgt u hierbij belangrijke informatie:

Inhoudstoffen:

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, kunt u zich over de inhoudsstoffen informeren.

Download de betreffende PDF-file:

Om de PDF-files te openen heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Professionele hulpverleners:

Krijgen op aanvraag bijkomende informatie onder telnr. +31 45-5 66 51 23

De info-hotline is bereikbaar van maandag tot donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Urgenties:

Buiten de kantooruren kunt u terecht bij de Gift-Notrufzentrale in Berlijn, het antigifcentrum in België of het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum(NVIC) in Nederland.

Berlijn: + 49(0)30-19240
Belgisch antigifcentrum: + 32 70 24 52 45
NVIC (NL): + 31 30 2 74 88 88

Weitere Informationen können Sie dem Impressum entnehmen.